Jdi na obsah Jdi na menu
 


Arcibiskupské gymnázium je osmiletá církevní škola převážně všeobecného studijního zaměření.
Zřizovatelem školy je Arcibiskupství pražské, majitelem budovy, v níž škola sídlí, jsou Školské sestry sv. Františka, Česká provincie, se sídlem Radimova 33/2, 160 00 Praha 6 - Břevnov.
Školní budova se nachází na rohu náměstí Míru a Korunní ulice, přímo před vstupem do metra. Je nápadná oblým nárožím, kterým se do budovy vstupuje a které na svém vrcholu nese astronomickou kopuli korunující celou stavbu.

Majitelem i stavebníkem budovy je Kongregace školských sester sv. Františka, jíž patří i sousední Křesťanský domov mládeže.

Funkcionalistická stavba představuje špičkovou úroveň své doby jak estetickým ztvárněním, tak řadou technických řešení. Zvlášť nápadné jsou vějířovitě se rozevírající místnosti ve všech patrech oblého nároží, dále horní - původně obytné - podlaží s lodžiemi po obou stranách budovy, kopule pro astronomická pozorování, důmyslný vzduchotechnický systém původně větrající a vytápějící podzemní tělocvičnu, aulu i další prostory atd.

Budova byla v průběhu své existence postižena řadou necitlivých úprav (nové vnitřní instalace za hliníkovými podhledy, kovové vstupní dveře, zrušení francouzských oken, poškozené parketové podlahy atp.). Běžná údržba se rovněž dlouhou dobu zanedbávala.

Velkou předností budovy je její moderní koncepce, nedostatkem naopak skutečnost, že v současné době nelze používat školní dvůr.

Školní budova pochází z roku 1938 a má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Nákladem školských sester byly zahájeny v posledních letech, vždy v průběhu prázdnin, rozsáhlé rekonstrukce (střecha, terasy v 5. patře, vstup do budovy, rozvody teplé a studené vody, rekonstrukce odpadního potrubí a sociálních zařízení, tělocvična atd.). Tyto úpravy by měly pokračovat i v následujících letech.
Škola disponuje 16 kmenovými učebnami pro 16 tříd gymnázia a dalšími učebnami, především odbornými (učebny chemie, fyziky, biologie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, jazyková laboratoř, chemická laboratoř, kvalitně vybavená multimediální učebna pro 60 žáků, počítačová učebna v 5. patře a nově vznikající druhá počítačová učebna v přízemí atd.). Dále škola vlastní kvalitně vybavenou knihovnu a předmětové sbírky.
V podzemních podlažích se nachází především aula pro 250 osob, velká a malá tělocvična, místnost pro keramický kroužek s keramickou pecí a hudební zkušebna.
V druhém patře je rovněž nově vybavená a originálně zařízená školní kaple, která byla na začátku školního roku 2005/2006 slavnostně vysvěcena.
Školní dvůr (jenž je tvořen stropem od tělocvičny) není pochozí a nelze jej nijak využívat. Škola je dobře dopravně dostupná, stanice metra se nachází přímo před školní budovou.

Protože zaměření školy je převážně všeobecné, jsou v učebních plánech obsaženy cizí jazyky, humanitní předměty a předměty přírodovědné.
Každý student se povinně učí dva cizí jazyky a latinu, (první jazyk 8 let, druhý 6 let, latinu 4 roky). Téměř všichni studenti volí angličtinu, velký zájem je rovněž o němčinu (německý jazykový diplom) a dále se vyučuje francouzština a španělština. Na škole působí aprobovaní zahraniční učitelé a daří se zajišťovat výměnné zájezdy a studijní pobyty.
Rovněž v humanitních a přírodovědných předmětech dosahují studenti vysoké úrovně, jak dokládají jejich studijní výsledky, úspěchy v soutěžích i skutečnost, že po maturitě odcházejí téměř všichni studovat na vysoké školy nejrůznějšího zaměření (od matematiky a fyziky přes medicínu, ekonomii a jazyky až po teologii). V profilaci zájmů studentům pomáhá ve třech nejvyšších ročnících bohatý systém volitelných předmětů (v roce 2006/2007 30 tzv. seminářů). Povinné zůstávají v nejvyšších ročnících pokud možno jen základní předměty (např. jazyky a matematika) a předměty přispívající k hlubšímu pohledu na svět (základy filosofie).
Arcibiskupské gymnázium není vyhrazeno jen věřícím křesťanům (to platí jak o studentech, tak o učitelích).

Cílem školy je, po této stránce, zajistit věřícím křesťanům prostředí, v němž jejich víra bude věc zcela přirozená (především prostřednictvím nabízených duchovních aktivit). Na druhé straně není účast na duchovních aktivitách školy pro nikoho povinná, ode všech se však očekává přinejmenším tolerantní postoj ke křesťanství.
K duchovním aktivitám školy patří bohoslužby spjaté s významnými body liturgického i školního roku, pravidelné rekolekce žáků i učitelů, přednášky duchovního programu i veřejná hudební vystoupení ve škole i mimo ni.

K dalším aktivitám školy patří společenské akce (maturitní ples, společenský večer, aukce výtvarných děl), akce sportovní (lyžařské a sportovní kursy a další výlety), vystoupení pěveckého sboru, slavnostní předávání maturitních vysvědčení, školní akademie atd.

úryvek převzatý ze stránky www.arcig.cz
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář